Analýzy vybraných podnetov

V tejto sekcii nájdete jednotlivé výstupy z činnosti Rady pre štátnu službu. Pôjde o odborné a analytické výstupy, ktoré vznikli na základe aktivity členov rady a kancelárie rady.
Dátum poslednej aktualizácie: 14.08.2023 19268