Webinár služobnom hodnotení pre zamestnancov MZVaEZ SR

  • 18.12.2023

Vo štvrtok, 12. decembra 2023, zorganizovala Rada pre štátnu službu webinár Prax a trendy služobného hodnotenia II pre štátnych zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Webinár nadviazal na úspešné podujatia pre štátnych zamestnancov naprieč inštitúciami štátnej správy zo 7. decembra 2023, ako aj z decembra 2021.

Jeho cieľom bolo oboznámiť štátnych zamestnancov, najmä hodnotiteľov, s najnovšími trendmi a osvedčenými postupmi v oblasti služobného hodnotenia štátnych zamestnancov. Pozreli sme sa aj na ich názory a skúsenosti, s ktorými sa s Radou štátni zamestnanci podelili v online dotazníkovom zbere dát a na poučenia, ktoré si z nich môžu služobné úrady zobrať.

Podujatie uviedol člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini. Jeho kolega Marián Török vo svojom vstupe predstavil koncept služobného hodnotenia všeobecne a priblížil výsledky a odporúčania z dotazníkového zberu dát týkajúcich sa služobných hodnotení a predstavil aj porovnanie celkových výsledkov s výsledkami odpovedí respondentov z rezortu diplomacie. Venoval sa tiež typickým chybám služobných úradov pri služobných hodnoteniach, ktoré Rada zistila z podnetov štátnych zamestnancov, hovoril o nápravných opatreniach, ktoré Rada v poslednom období odporučila služobným úradom prijať a v závere uviedol niekoľko tipov pre hodnotených aj hodnotiteľov, ako služobné hodnotenie úspešne absolvovať.

Ako druhá vystúpila Alexandra Stachová, vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv. Predstavila prax služobného hodnotenia v Kancelárii verejného ochrancu práv a spôsob, ako Kancelária detailne rozpracováva jednotlivé kritériá. Venovala sa tiež individuálnemu prístupu k hodnoteniu, spôsobu, ako je v organizácii komunikované a vykonávané tak, aby sa dosiahla čo najväčšia efektivita a aby bol zamestnanec nasmerovaný k ďalšiemu individuálnemu rozvoju. Priblížila takisto zber spätnej väzby, ktorému sa Kancelária venovala v záujme optimalizácie nastavenia nielen služobného hodnotenia.

Webináru sa zúčastnilo takmer 40 zamestnancov ministerstva.