Webinár Prax a trendy služobného hodnotenia

  • 16.12.2021

V stredu, 15. decembra 2021, sa pod záštitou Rady pre štátnu službu uskutočnil webinár Prax a trendy služobného hodnotenia. Jeho cieľom bolo prostredníctvom praktických skúseností hodnotiteľov a analytikov venujúcich sa štátnej službe predstaviť najnovší vývoj a dobrú prax najmä tým štátnym zamestnancom, ktorí budú v najbližšej dobe vykonávať služobné hodnotenia.

Podujatia sa zúčastnilo takmer päťsto účastníkov, z ktorých tri štvrtiny tvorili hodnotitelia. Nastavenie služobného hodnotenia vo svojich inštitúciách, ako aj výsledky výskumov a súčasné trendy, im v štyroch po sebe nasledujúcich blokoch predstavili Katarína Staroňová z Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Ľubica Záchenská z Úradu vládneho auditu, Marián Török z Kancelárie verejného ochrancu práv a člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini.

Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci so Sekciou štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá poskytla informácie o legislatívnych trendoch v služobnom hodnotení a zastrešila odpovedanie otázok na metodológiu služobného hodnotenia.

Účastníci v závere podujatia ocenili inšpiratívnosť a prínosnosť webinára ako aj praktické rady od prednášajúcich.