Webinár Rady o služobnom hodnotení zaujal skoro 700 štátnych zamestnancov

  • 11.12.2023

Vo štvrtok, 7. decembra 2023, sa uskutočnil webinár Rady pre štátnu službu Prax a trendy služobného hodnotenia II, ktorý nadviazal na úspešné podujatie z decembra 2021. Podujatie bolo zamerané na oboznámenie štátnych zamestnancov, tak hodnotiteľov, ako aj hodnotených, s najnovšími trendmi a osvedčenými postupmi v oblasti služobného hodnotenia štátnych zamestnancov; pozreli sme sa aj na ich názory a skúsenosti, s ktorými sa s Radou štátni zamestnanci podelili v online dotazníkovom zbere dát a na poučenia, ktoré si z nich môžu služobné úrady zobrať.

Webinár uviedol člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini. Jeho kolega Marián Török vo svojom vstupe predstavil koncept služobného hodnotenia všeobecne a priblížil výsledky dotazníkového zberu dát týkajúcich sa služobných hodnotení, ktorý uskutočnila Rada, spolu s návrhmi a odporúčaniami, ktoré z neho vyplývajú. Venoval sa tiež typickým chybám služobných úradov pri služobných hodnoteniach, ktoré Rada zistila z podnetov štátnych zamestnancov, hovoril o nápravných opatreniach, ktoré Rada v poslednom období odporučila služobným úradom prijať a v závere uviedol niekoľko tipov pre hodnotených aj hodnotiteľov, ako služobné hodnotenie úspešne absolvovať.

Po Mariánovi Törökovi vystúpila vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv Alexandra Stachová, ktorá predstavila prax služobného hodnotenia v Kancelárii verejného ochrancu práv a spôsob, ako Kancelária detailne rozpracováva jednotlivé kritériá. Venovala sa tiež individuálnemu prístupu k hodnoteniu, spôsobu, ako je v organizácii komunikované a vykonávané tak, aby sa dosiahla čo najväčšia efektivita a aby bol zamestnanec nasmerovaný k ďalšiemu individuálnemu rozvoju. Priblížila takisto zber spätnej väzby, ktorému sa Kancelária venovala v záujme optimalizácie nastavenia nielen služobného hodnotenia.

Podujatia sa zúčastnilo skoro 700 štátnych zamestnancov, usmernenia pri otázkach z pléna poskytla Sekcia štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády Slovenskej republiky.
 
Video z podujatia si môžete pozrieť na YouTube.