Vyjadrenie Rady pre štátnu službu k novele zákona o štátnej službe

  • 11.10.2021

Rada pre štátnu službu vyjadruje svoj zásadný nesúhlas s novelou zák. č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijatou na základe návrhu poslancov NR SR za hnutie OĽANO z dôvodu jej rozporu s princípom stability zákona o štátnej službe, rozporu so zásadou rovnakého zaobchádzania v zmysle antidiskriminačného zákona, rozporu s nálezom Ústavného súdu a v neposlednom rade aj rozporu s víziou profesionalizácie štátnej služby deklarovanou v Programovom vyhlásení vlády SR.

Vyjadrenie Rady v úplnom znení je možné nájsť na webovej stránke Rady.