Ústavný súd zverejnil rozhodnutie vo veci novely zákona o štátnej službe

  • 03.07.2023

Novela zákona o štátnej službe prijatá v pléne NR SR v roku 2021 zaviedla inštitút možnosti odvolania vedúceho zamestnanca aj bez uvedenia dôvodu. Prezidentka SR, Zuzana Čaputová, predmetnú novelu zákona o štátnej službe vetovala. Stotožnila sa pritom s argumentáciou Rady pre štátnu službu a Legislatívnej rady vlády SR, že ide o negatívny zásah do princípu stability štátnej služby. Poslanci NR SR veto prezidentky prelomili a novelu zákona opätovne schválili. Stanovisko Rady v predmetnej veci si môžete pozrieť tu.

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 24. mája 2023 rozhodol, že návrhu skupiny poslancov NR SR vo veci súladu novely zákona o štátnej službe s Ústavou slovenskej republiky nevyhovuje. Rozhodnutie si môžete prečítať tu.