Prezidentka vetovala novelu zákona o štátnej službe

  • 28.10.2021

Dňa 25. októbra 2021 vetovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová poslaneckú novelu zákona o štátnej službe, ktorá by umožnila odvolávať vedúcich štátnych zamestnancov bez udania dôvodu.

Prezidentka sa stotožnila s argumentáciou Rady pre štátnu službu a Legislatívnej rady vlády SR, podľa ktorej by schválená novela negatívne zasiahla do princípu stability v štátnej službe. Mechanizmy na skvalitňovanie a zefektívňovanie štátnej služby vrátane možnosti odvolávania vedúcich štátnych zamestnancov, ako je inštitút služobného hodnotenia či inštitút disciplinárnej zodpovednosti, v platnej právnej úprave existujú a je potrebné ich v praxi využívať.

Vyjadrenie Rady nájdete na jej webstránke, odôvodnenie veta prezidentky na webe Kancelárie prezidenta SR.