Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?

  • 11.07.2019

Devätnásteho júna 2019 sa konal seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?,“ ktorý organizovala Rada pre štátnu službu, Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave a Francúzsky inštitút. Cieľom podujatia bolo priblížiť slovenským odborníkom fungovanie etiky vo francúzskej štátnej službe v praxi.

Seminár otvorili predseda Rady Pavol Tkáč a riaditeľ Francúzskeho inštitútu Jean-Pierre Jarjanette. Daniela Zemanovičová prezentovala výsledky dotazníkového prieskumu v oblasti etiky v štátnej správe na Slovensku, ktorého sa zúčastnilo viac ako 5800 respondentov. Tessa Tournette vysvetlila práva a povinnosti štátnych zamestnancov vo Francúzsku doplnené o príklady etických dilem, napríklad účasť štátnych zamestnancov na protestoch žltých viest.

Môžu francúzski štátni zamestnanci používať technické vybavenie svojho úradu aj mimo pracovnej doby, alebo zorganizovať narodeninovú oslavu v rezidencii veľvyslanectva? Aj s takýmito otázkami sa stretáva Jean-François Blarel v roli etického poradcu na ministerstve. Cécile Roucheyrolle sa venovala konfliktu záujmov, prechode štátnych zamestnancov do súkromného sektora a politickej neutralite.

Zuzana Šabová priblížila proces prijímania etického kódexu pre štátnych zamestnancov v SR. V diskusii sa hovorilo aj o tom, či a ako môže štátny zamestnanec kritizovať svoj úrad a o tom, ako by v slovenských podmienkach mohol najlepšie fungovať etický poradca. Na podujatí bolo viac ako sedemdesiat účastníkov, ktorí sa dozvedeli viac o vnímaní etiky a otázkach s ňou spojených v štátnej službe vo Francúzsku.
 
 
Pozvánka
Program workshopu
Le programme en français
Prezentácie zo seminára