Seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?“

  • 29.05.2019

Rada pre štátnu službu a Francúzske veľvyslanectvo v Slovenskej republike organizujú seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?“
Hlavnými témami budú etické princípy, vzdelávanie v oblasti etiky, pôsobenie etických poradcov, konflikt záujmov, postzamestnanecké obmedzenia a politická neutralita.
Ako lektori sa predstavia experti zo štátnych inštitúcií vo Francúzsku ako aj etický poradca Ministerstva zahraničných vecí Francúzskej republiky.  

Podujatie sa uskutoční 19. júna 2019 v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, Ventúrska 11, Bratislava.

Program a registráciu nájdete na stránke:
https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/registracia-na-workshop-etika-v-statnej-sluzbe-vo-francuzsku-inspiracia-pre-slovensko/