Záverečná správa revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe

  • 02.05.2019

Maroš Paulini sa za radu zúčastnil diskusie, ktorá prebehla v rámci procesu recenzného konania k Záverečnej správe revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe z dielne ÚHP. Diskusia sa konala v stredu 10. apríla 2019. Recenzné posudky k predmetnému výstupu poskytli Ľudovít Ódor, viceguvernér Národnej banky Slovenska, Katarína Staroňová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a Matúš Šesták, riaditeľ Analyticko-metodickej jednotky Ministerstva vnútra SR. Debata o pripomienkach recenzentov sa konala za účasti predstaviteľov ostatných štátnych analytických jednotiek a je jedným z predpokladov zrecenzovania analytického výstupu, o ktorom aj na základe debaty rozhodnú práve predstavitelia týchto jednotiek. V diskusii sa hovorilo o dopadoch na jednotlivé sektory, najmä školstvo a samosprávy. Z diskusie vyplynulo, že sa jedná o kvalitný materiál a ďalšie revízie výdavkov z ostatných rezortov, napr. poľnohospodárstvo budú nasledovať.

Viac na: https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/zamestnanost-mzdy-vo-verejnej-sprave/