Záver etického vzdelávania pre Úrad jadrového dozoru

  • 24.03.2021

Dňa 23. marca 2021 uskutočnili členky Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová záverečný etický tréning pre vedúcich štátnych zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa etický tréning opäť konal online formou.

Členky Rady predstavili základné zistenia o etike v SR, etický kódex a jeho zásady a spoločne s účastníkmi uvažovali nad riešením konkrétnych etických dilem. Účastníkov zaujímali najmä témy konfliktu záujmov, darov a pozorností, diskutovali aj o dôležitosti implementácie etického kódexu v organizáciách.