Zaujímavé odkazy

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj poskytuje novinky o verejnej správe v anglickom a francúzskom jazyku. http://www.oecd.org/governance/

EUPAN – Európska sieť verejnej správy je neformálna sieť generálnych riaditeľov z oblasti verejnej správy a venuje sa otázkam verejnej správy v anglickom jazyku http://www.eupan.eu

Oficiálna stránka venovaná štátnej službe v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska - https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service

EIPA – Európsky inštitút verejnej správy – je organizácia založená v roku 1981, ktorá poskytuje informácie o európskej politike a verejnej správe. Na jej stránke nájdete novinky v anglickom jazyku a výročné správy v anglickom a francúzskom jazyku. https://www.eipa.eu
Dátum poslednej aktualizácie: 26.04.2018 18926