Zástupcovia Rady pre štátnu službu rokovali s predstaviteľmi Kancelárie verejného ochrancu práv

  • 10.04.2018

Obsahom stretnutia bola výmena znalostí týkajúcich sa pripravovaného Etického kódexu štátneho úradníka a spracovania podnetov od občanov.