Workshop Verejná integrita a dobrá verejná správa

  • 11.11.2021

V dňoch 10. a 11. novembra 2021 organizovala Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) druhé podujatie zo série on-line workshopov zameraných na zvyšovanie štandardov integrity a skladania účtov vo verejnej správe.

Interaktívnu prednášku pre študentov UPJŠ a Univerzity V. N. Karazina v Charkove pripravili a odprezentovali aj člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini a zamestnanec Kancelárie Rady Martin Firák. Študentom predstavili Etický kódex štátneho zamestnanca spolu s najčastejšími etickými problémami a motivátormi etického správania. V praktickej časti prednášky uviedli aj niekoľko prípadových štúdií týkajúcich sa konfliktu záujmov. Riešenie štúdií vzbudilo veľký záujem nielen u zúčastnených študentov, ale aj u organizátorov podujatia. Do diskusie sa zapojili a svoje názory na prípadové štúdie vyjadrili nielen študenti z oboch krajín, ale aj dekan košickej univerzity či vyučujúci z Charkova.