Workshop na Fakulte verejnej správy UPJŠ

  • 31.10.2019

V utorok, 5. novembra 2019 o 10.00, sa na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutoční workshop Rada pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu štátnej služby. V jeho rámci sa členovia Rady budú  venovať postaveniu a činnosti Rady a etike v štátnej službe. Diskutovať sa tiež bude o podnetoch od občanov a štátnych zamestnancov, ktorými sa Rada zaoberá, o správe o stave štátnej služby a etike v štátnej službe.

Podrobnejšie informácie o workshope nájdete na webe UPJŠ, prípadne na plagáte k podujatiu.