Workshop Kontrola vec verejná

  • 07.06.2019

Dňa 4.6.2019 sa predseda Rady pre štátnu službu zúčastnil workshopu na tému „Kontrola vec verejná“, ktorý organizoval Najvyšší kontrolný úrad. Po úvodnom príhovore riaditeľa NKÚ, Ing. Karola Mitríka, boli prednesené dve prezentácie. Prvú prezentáciu na tému „Prioritné oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2020“ predstavila pani Ing. Jana Juriová. Jej obsahom bolo objasnenie spôsobu, akým NKÚ pristupuje k plánovaniu kontrolnej činnosti na rok 2019 a na ktoré strategické oblasti budú cieľom výkonu kontroly. Jednou z týchto oblastí je aj Efektívna a transparentná verejná správa,  súčasťou ktorej je aj štátna správa. V závere prezentácie bol predstavený spôsob plánovania strednodobej stratégie kontrolnej činnosti NKÚ na roky 2021 až 2023. Druhú prezentáciu s názvom „Kontrola v priamom kontexte s projektom Hodnota za peniaze“ predstavila Mgr. Ľubica Gazdov, generálna riaditeľka Sekcie kontroly.
 
https://www.youtube.com/watch?v=TXJTImyx4_0