Workshop k príprave etického kódexu

  • 16.05.2018

14.5.2018 sa na pôde Rady pre štátnu službu uskutočnil 1. workshop k príprave etického kódexu štátneho zamestnanca. Cieľom workshopu bolo  informovať o postupe prípravy kódexu a prediskutovať koncept kódexu, základné princípy a procesný postup jeho uplatňovania. Workshopu sa zúčastnili experti z verejného sektora, akademickej obce, neziskového sektora, podnikateľov a zástupcov z niektorých veľvyslanectiev.