Webinár o etickom kódexe štátneho zamestnanca

  • 01.06.2020

Dňa 2. apríla vystúpila členka Rady Zuzana Šabová v online diskusii organizovanej občianskym združením Dobrý úradník. Objasnila proces tvorby etického kódexu a prezentovala zistenia a aktivity Rady v oblasti etiky, ako aj najnovšie trendy v zahraničí. Diskutujúcich zaujímali aj otázky transparentného zamestnávania, postzamestnaneckých obmedzení či prechodov zamestnancov medzi súkromným a verejným sektorom.
 
Záznam z diskusie si môžete pozrieť tu: https://bit.ly/EKwebinar