Výsledky dotazníka k etike

  • 09.11.2018

Výsledky dotazníka k etike
Rada pre štátnu službu zverejnila tlačovú správu k výsledkom dotazníkového prieskumu, ktorý sa uskutočnil medzi štátnymi zamestnancami na tému etiky. Tlačovú správu aj s prílohami nájdete tu: