Vyhodnotenie zberu dát od služobných úradov v oblasti vzdelávania v štátnej službe

  • 16.10.2023

V nadväznosti na dotazníkový zber dát k vzdelávaniu od štátnych zamestnancov, zrealizovaný na jar tohto roka, ktorého sa zúčastnilo 6848 štátnych zamestnancov, sa Rada pre štátnu službu obrátila aj na služobné úrady so žiadosťou o poskytnutie názoru a informácií o ich praxi v súvislosti so vzdelávaním a osobným rozvojom štátnych zamestnancov a možnostiach ich následného využitia v rámci výkonu štátnej služby, a to tiež prostredníctvom online dotazníkového zberu dát.

Dotazník pre služobné úrady mohli vypĺňať všetky služobné úrady, ktorých je od júna 2023 celkovo 215. Vyplnenie dotazníka bolo pre služobné úrady dobrovoľné.

Výsledkom uvedeného dotazníkového zberu dát, nadväzujúc na odporúčania z vyhodnotenia zberu dát od štátnych zamestnancov, je za účelom zlepšenia prístupu a realizácie vzdelávania Radou spracovaných 12 odporúčaní, z toho 1 adresované gestorovi zákona o štátnej službe a 11 adresovaných služobným úradom.
 
Podrobné výsledky si môžete pozrieť tu.