Videokonferencia členov Rady so zástupkyňou Európskej komisie

  • 16.03.2022

Dňa 15. marca 2022 sa, na základe žiadosti zo strany Európskej komisie, uskutočnil videokonferenčný rozhovor členov Rady pre štátnu službu s pani Barbarou Ochotnickou, ktorá je v rámci DG REFORM Európskej komisie koordinátorkou pre Slovensko. Témou rozhovoru bolo najmä zhodnotenie stavu a vývoja štátnej služby v Slovenskej republike z pohľadu Rady pre štátnu službu. V rámci diskusie sa otvorila aj otázka vplyvu posledných noviel zákona o štátnej službe na štátnych zamestnancov a na výkon štátnej služby všeobecne. Kľúčovým bodom bolo nadviazanie vzájomného kontaktu a možnosti ďalšej odbornej spolupráce.