V NR SR neprešiel vládny návrh novely zákona k štátnej službe

  • 16.05.2023

Dňa 10. 5. 2023  v Národnej rade SR neprešiel vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahom návrhu bolo zriadenie Centrálneho informačného systému (CIS). V rámci rozpravy k návrhu zákona vystúpil predseda Výboru pre sociálne veci NR SR Vladimír Ledecký, ktorý sa vo svojom vystúpení odvolal aj na stanovisko Rady pre štátnu službu. 
 
Rada v predmetnom stanovisku okrem iného uviedla, že v navrhovanom znení zákona je viacero nezrozumiteľných a zmätočných časti, ktoré sa odchýlili od pôvodného zámeru deklarovaného pri tvorbe nového zákona o štátnej službe. Návrh z pohľadu Rady neplní účel, ktorým by malo byť poskytovanie relevantných  informácií z prostredia štátnej služby nielen služobným úradom, ale aj širšej verejnosti.

Z navrhovaného znenia tiež vyplýva, že len Úrad vlády SR ako správca systému bude mať prístup k celému systému a bude jednostranne, na základe písomných žiadostí od iných subjektov, rozhodovať o tom, komu a v akom rozsahu prístup do informačného systému umožní. 
 
Úplné znenie stanoviska Rady je zverejnené na webovej stránke Rady.