V Bratislave sa uskutočnilo Integrity Fórum 2023

  • 15.03.2023

Dňa 9. marca 2023 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie Integrity Fórum 2023, ktoré organizoval Úrad vlády SR spolu s Oddelením OECD pre integritu verejného sektora. Podujatie sa konalo v rámci projektu Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike, ktorého cieľom je využiť medzinárodné skúsenosti a know-how, ako aj poznatky z dobrej praxe pri presadzovaní a posilňovaní verejnej integrity a prevencie korupcie. Rada pre štátnu službu sa do projektu prvýkrát zapojila v roku 2021.

Podujatie bolo otvorené úvodnou panelovou diskusiou k schváleným Zásadám integrity vo verejnej správe, ktorú moderoval Marcel Vereš (Úrad vlády SR, odbor prevencie korupcie) a diskutovali Katarína Staroňová (Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského), Maroš Paulini (Rada pre štátnu službu) a Pavel Franko (Úrad vlády SR, sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu).

V rámci úvodnej diskusie predniesol člen Rady pre štátnu službu ( ďalej len „Rada“ ) stanovisko Rady súvisiace s úlohou Rady pri aplikácii zásad integrity v praxi v tom zmysle, že Rada je ochotná a pripravená sa na tomto procese zúčastňovať, avšak nevyhnutnou podmienkou je legislatívna úprava, t. j. rozšírenie pôsobnosti Rady na oblasť integrity a tiež personálne a finančné zabezpečenie výkonu tejto agendy.

Po prvej diskusii nasledoval panel venovaný behaviorálnym aspektom integrity a korupcie na Slovensku, ktorý moderovala Miroslava Sawiris (Úrad vlády SR, odbor pre strategickú komunikáciu) a diskutovali Chiara Varazzani (OECD, Stredisko pre monitorovanie inovácií vo verejnom sektore), Zuzana Vasičáková Očenášová (Nadácia Zastavme korupciu) a Emília Sičáková-Beblavá (Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Ústav verejnej politiky).

Fórum uzavrela prezentácia projektu Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike a publikácie Integrity Review.

Záznam z podujatia si môžete pozrieť na Facebookovom profile Úradu vlády SR.