V Bratislave sa konalo Integrity fórum 2022

  • 04.03.2022

Dňa 3. marca 2022 sa v bratislavskom hoteli Bôrik uskutočnilo podujatie Integrity Fórum 2022, organizované Úradom vlády SR a Oddelením OECD pre integritu verejného sektora. Podujatie sa konalo v rámci projektu Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike, ktorej cieľom je využiť medzinárodné skúsenosti a know-how, ako aj poznatky z dobrej praxe pri presadzovaní a posilňovaní verejnej integrity a prevencie korupcie. Do tohto projektu sa Rada pre štátnu službu zapojila v roku 2021, kedy vo výskumných rozhovoroch s OECD poskytla informácie o stave etiky a etickej infraštruktúry v štátnej službe na Slovensku. Rada pre štátnu službu tiež pripomienkovala kapitoly publikácie Integrity Review, ktoré sa týkali etiky v štátnej službe.
 
V úvode fóra odovzdal zástupca generálneho tajomníka OECD Jeffrey Schlagenhauf publikáciu Integrity Review, obsahujúcu odporúčania OECD na zlepšenie integrity v Slovenskej republike zástupcovi vedúceho Úradu vlády SR Pavlovi Kuljovskému. Nasledovala diskusia nazvaná Súčasný stav verejnej integrity v Slovenskej republike, ktorej sa okrem Jeffreyho Schlagenhaufa a Pavla Kuljovského zúčastnil veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v SR Terje Theodor Nervik a poradkyňa predsedu vlády pre záležitosti EÚ Ľubica Karvašová. Diskusiu viedol člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini.
 
Hlavnými témami diskusie bola integrita v štátnej a verejnej službe v SR, spolu s potrebou jej posilňovania v rámci verejného sektora, príkladmi dobrej praxe zo zahraničia, ale aj nástrah pri jej implementácii.
 
Záznam z podujatia je možné si pozrieť na Facebookovom profile Úradu vlády SR.