Tretí etický tréning na Úrade jadrového dozoru

  • 16.02.2021

Rada pre štátnu službu pokračuje v etických tréningoch pre vedúcich štátnych zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Dňa 9. februára 2021 uskutočnili členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová tretí tréning, ktorý sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu uskutočnil online formou.

Členky Rady predstavili základné zistenia o etike v SR, etický kódex a jeho zásady a spoločne s účastníkmi uvažovali nad riešením konkrétnych etických dilem. Pozitívne reakcie účastníkov opakovane potvrdzujú vhodnosť tejto formy tréningov aj pre iné inštitúcie.