Tréning integrity pre zamestnancov RÚVZ Bratislava

  • 25.01.2024

V dňoch 17. a 24. januára 2024 uskutočnili člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady pre štátnu službu Martin Firák dvojkolový tréning pre zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zameraný na zvýšenie povedomia o etike a integrite v štátnej službe.

Kľúčovými témami tréningu boli etika a etický kódex, integrita v štátnej službe a konflikt záujmov. Účastníci mali možnosť zdokonaliť sa v práci s pomôckami pri etickom rozhodovaní, v medziľudských vzťahoch s kolegami a  s vedúcimi štátnymi zamestnancami na pracovisku, ako aj v komunikácii vo vypätých situáciách pri styku s verejnosťou. Diskutovali tiež o daroch a iných výhodách poskytovaných štátnym zamestnancom v súvislosti s výkonom štátnej služby.

Obe kolá tréningu absolvovalo viac ako 40 účastníkov, ktorých sa podarilo hlbšie zaangažovať do témy najmä vďaka výraznej interaktívnej zložke tréningu a prípadovým štúdiám, s ktorými na tréningu pracovali, a ktoré im pomohli lepšie pochopiť a aplikovať etické normy v praxi.