Tréning integrity pre sekciu plánu obnovy

  • 19.12.2022

Rada pre štátnu službu v decembri uskutočnila tréning integrity pre Sekciu plánu obnovy Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Sekcia“). Tréning sa uskutočnil dvojkolovo, v prvom kole člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady Martin Firák poskytli školenie vedeniu Sekcie, v druhom kole sa Maroš Paulini venoval regionálnym koordinátorom.

Tréning bol interaktívny, tematicky zameraný najmä na oblasti, s ktorými sa kolegovia zo Sekcie stretávajú v praxi: primárne to bol konflikt záujmov, ďalej poprizamestnanecké aktivity a etické rozhodovanie, ale aj politická neutralita a komunikácia politickej situácie pri kontakte so samosprávami.