Tlačová konferencia predsedu Výboru pre sociálne veci NR SR k Správe o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku za rok 2022 predloženej Radou pre štátnu službu

  • 13.06.2023

Rada pre štátnu službu, v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 písm. c) zákona č.  55/2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, každoročne vypracováva a predkladá prostredníctvom Výboru pre sociálne veci Národnej rade Slovenskej republiky Správu o stave a vývoji štátnej služby za uplynulý kalendárny rok. V rámci spracovania Správy za rok 2022 Rada opakovane dospela k závažným zisteniam, na základe ktorých jednoznačne odporučila prijatie viacerých opatrení na odstránenie nežiadúceho súčasného stavu štátnej služby  a  zlepšenie  vývoja štátnej služby do budúcnosti.
 
Po predložení Správy za rok 2022 do Výboru pre sociálne veci NR SR dňa 24.5.2023 predseda Výboru , Vladimír Ledecký spolu s poslankyňou Jankou Bittó Cigánikovou vystúpil na tlačovej konferencii, kde upozorňoval na opakované závažné zistenia Rady pre štátnu službu a touto cestou nepriamo vyzval poslancov NR SR, aby sa uvedenými zisteniami Rady zaoberali .
 
Záznam z tlačovej konferencie na webovom sídle NR SR