Súťaživosť výberových konaní v štátnej službe

  • 19.06.2020

Útvar hodnoty za peniaze zverejnil analýzu o výberových konaniach v štátnej správe. Hlavným zistením je, že záujem o prácu v štátnej službe je nízky a uchádzači často pri výbere nečelili žiadnej konkurencii. O vedúce pozície je ochotných uchádzať sa menej ľudí. Podľa analytikov môže väčšie množstvo uchádzačov prilákať zrozumiteľný popis ponúkaných miest vrátane finančného ohodnotenia, zefektívnenie procesov a zohľadnenie regionálnej platovej úrovne.
 
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/zamestnanost-mzdy-vo-verejnej-sprave/