Štúdia Efektivita úprav konfliktu záujmov v členských krajinách EÚ

  • 30.10.2020

Európsky parlament vydal v októbri 2020 komparatívnu štúdiu The Effectiveness of Conflict of Interest Policies in the EU-Member States (Efektivita úprav konfliktu záujmov v členských krajinách Európskej únie), na ktorej sa, spolu s profesorom Christophom Demmkem a Jarim Autioniemim z University Vaasa a Florianom Lennerom z Mníchovskej univerzity, autorsky spolupodieľal zamestnanec kancelárie Rady pre štátnu službu Maroš Paulini.
 
Štúdia analyzuje efektivitu pravidiel a politík krajín EÚ, zameriavajúc sa na konflikt záujmov vysokých politických predstaviteľov až po členov vlády.
 
Predsedníctvo EÚ plánuje o štúdii ďalej diskutovať v roku 2021, OECD tiež oznámila zámer využiť ju pri svojich ďalších aktivitách. PDF si môžete stiahnuť na webe Európskeho parlamentu.