Stretnutie so zástupcami rakúskych odborov

  • 19.10.2021

Predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady pre štátnu službu Mgr. Anna Ištoková prijali pozvanie Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave a pripravili pre zástupcov rakúskych odborov pre verejnú správu krátku prezentáciu o systéme štátnej a verejnej služby v Slovenskej republike. Prezentácia sa uskutočnila aj za účasti predsedníčky Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry (SLOVES) Mgr. Mileny Rácovej a riaditeľky odboru pracovného práva a sociálnej politiky SLOVES JUDr. Márie Mayerovej v Rakúskom kultúrnom inštitúte dňa 14. októbra 2021. Po prezentácii nasledovala živá diskusia, ktorá sa týkala porovnávania praktických skúseností s fungovaním systému štátnej a verejnej služby v obidvoch krajinách. Vzhľadom na priaznivú odozvu sa členovia Rady dohodli s Dr. Simonom Gruberom z Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave na pokračovaní vzájomnej spolupráce aj v budúcnosti.