Stretnutie s riaditeľom odboru prevencie korupcie

  • 15.06.2018

Dňa 12.6.2018 sa členovia Rady pre štátnu službu stretli s riaditeľom odboru prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády SR Petrom Kovaříkom. Na stretnutí sa preberala spolupráca pri príprave etického kódexu štátneho zamestnanca, budovanie etickej infraštruktúry v rámci štátnej  služby a možnosti využitia medzinárodnej siete a skúseností pri riešení etických problémov.