Stretnutie s prednostami okresných úradov

  • 28.09.2020

Dňa 24.9.2020 sa predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady pre štátnu službu Mgr. Anna Ištoková zúčastnili na prvom stretnutí s novovymenovanými prednostami okresných úradov. Stretnutie sa uskutočnilo v zariadení NR SR Častá Papiernička. Cieľom bolo informovať prednostov o postavení a kompetenciách Rady pre štátnu službu. Zúčastnené strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci a s tým súvisiacej potrebe ďalšieho stretnutia, ktoré poskytne širší priestor na podrobnejšiu diskusiu o témach ako sú podnety štátnych zamestnancov a etika v štátnej službe. Predbežný termín stretnutia bol dohodnutý na 27. októbra 2020 v Banskej Bystrici.