Stretnutie protikorupčných koordinátorov k téme konfliktu záujmov

  • 09.02.2023

Dňa 3. februára 2023 sa v hoteli Bôrik uskutočnilo stretnutie protikorupčných koordinátorov verejnej správy k téme konfliktu záujmov a jeho riešenia na úrovni jednotlivých orgánov verejnej správy, na ktorom vystúpil člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini.

Cieľom stretnutia bolo diskutovať o formalizovaní a zjednotené pozícií protikorupčných koordinátorov v služobných úradoch a o vytvorení univerzálneho opisu ich pracovnej činnosti, ako aj o vytvorení Rady protikorupčných koordinátorov, a viac či menej ambiciózne definovanie jej pozície.

Maroš Paulini vo svojom príspevku predstavil výzvy, ktorým budú inštitúcie pri systematickom riešení konfliktu záujmov čeliť a zdôraznil, že úlohou bude najmä transponovať prijatú právnu úpravu do praxe jednotlivých inštitúcií. Výstupom celého úsilia by podľa neho mali byť štandardy a procesné štandardy pre vnútorné predpisy pre konflikt záujmov alebo pre jednotný predpis pre verejnú sféru, štandardy pre vzdelávanie a osvetu v téme konfliktu záujmov a štandardy pre zber údajov o konflikte záujmov.