Štatút Rady

Štatút rady upravuje podrobnosti o postavení rady, jej pôsobnosti, zložení, právach a povinnostiach predsedu rady a ďalších členov rady, jej úlohách a cieľoch a  vzťahoch k iným inštitúciám. Spolu so zákonom predstavuje štatút základný súbor dokumentov pre činnosť rady.

Štatút Rady pre štátnu službu
 
Dátum poslednej aktualizácie: 12.06.2023 18921