Štátna správa v novej dobe – diskusia Klubu úradníkov dobrej vôle

  • 17.03.2021

V diskusii organizovanej Klubom úradníkov dobrej vôle dňa 16.3.2021 vystúpila členka Rady Zuzana Šabová spolu s Monikou Uhlerovou, viceprezidentkou Konfederácie odborových zväzov SR a Alexandrou Stachovou, zodpovednou za chod osobného úradu Kancelárie verejného ochrancu práv. Účastníčky diskusie sa vyjadrovali k viacerým aktuálnym témam štátnej služby – či potrebuje práca pre štát aj dnes svoj vlastný režim, ako ovplyvnila prácu v štátnej službe pandémia, aké výhody vyplývajú z novej kolektívnej zmluvy, ale aj ako motivovať a odmeňovať štátnych zamestnancov. Zuzana Šabová prezentovala viaceré aktivity Rady pre štátnu službu – výskum k motivácii štátnych zamestnancov obsiahnutý v Správe o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018, odbornú štúdiu Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca, podnety, ktoré Rada riešila v súvislosti s pandémiou a návrh Rady na legislatívnu zmenu zákona o štátnej službe v súvislosti s domáckou prácou, ktorý sa podarilo v rámci novely Zákonníka práce presadiť s účinnosťou od 1.3.2021.
 
Celú diskusiu si môžete pozrieť tu:
https://www.facebook.com/events/275750414000156