Správa o stave a vývoji štátnej služby za rok 2019

  • 01.06.2020

Rada pre štátnu službu, v zmysle zákona o štátnej službe, predložila Národnej rade Slovenskej republiky Správu o stave a vývoji štátnej služby za rok 2019.
Dňa 12. mája bola Správa za prítomnosti predsedu Rady JUDr. Pavla Tkáča prerokovaná vo Výbore Národnej rady  SR pre sociálne veci, ktorý ju uznesením vzal na vedomie a uložil predsedníčke výboru informovať o prijatom uznesení predsedu Národnej rady SR.

Správu o stave a vývoji štátnej služby za rok 2019 je možné stiahnuť si vo formáte PDF tu.