Správa o činnosti Rady za rok 2022

  • 05.06.2023

Rada pre štátnu službu každoročne okrem Správy o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku predkladanej Národnej rade SR spracováva aj správu o svojej činnosti.
 
Aktuálnu správu za rok 2022 si môžete pozrieť na webe Rady.