Školenie verejnej integrity a etiky na Ministerstve dopravy a výstavby SR

  • 26.04.2023

Dňa 25. apríla sa člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini spolupodieľal na školení v oblasti verejnej integrity a etiky, ktoré online formou organizovalo pre svojich zamestnancov Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Prezentovaná časť školenia sa týkala témy zvládania konfliktu záujmov, účastníkom poskytla možnosť prehĺbiť si schopnosť identifikovať a riešiť konflikt záujmov pri výkone svojich pracovných povinností.

Na školení sa zúčastnilo viac ako tridsať  zamestnancov ministerstva.