Školenie o etike pre Kanceláriu prezidenta SR

  • 18.11.2019

V dňoch 13. a 14. novembra 2019 členky Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu s Marošom Paulinim a Martinom Firákom z kancelárie Rady diskutovali so zamestnancami Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky na témy súvisiace s teóriou a aplikáciou etiky v štátnej službe. V rámci školenia sa dotkli viacerých oblastí od etickej agendy Rady až po postup pri riešení etických dilem a postupy pri etickom rozhodovaní v praxi. Súčasťou školenia bola tiež diskusia a praktické riešenie situácií z pracovného života, týkajúce sa konfliktu záujmov, prijímania darov či vystupovania štátnych zamestnancov na verejnosti.

Školenie svojou účasťou podporila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá zdôraznila, že dôležitou súčasťou kvalitného a dôveryhodného verejného sektora je aj hodnotovo ukotvený výkon štátnej služby.  

Fotogaléria