Školenie etických poradcov

  • 28.10.2020

V piatok, 23. októbra 2020 uskutočnili členky Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová, spolu so zamestnancami kancelárie Rady Marošom Paulinim a Martinom Firákom prvé školenie pre etických poradcov. Zúčastnilo sa ho takmer päťdesiat účastníkov zo služobných úradov naprieč Slovenskou republikou.
 
Školenie sa kvôli epidemiologickej situácii konalo v online priestore. Etickým poradcom boli sprostredkované informácie o úlohách a podmienkach pre prácu etických poradcov, etickom kódexe a etických problémoch, ktoré doposiaľ riešila Rada. Rada bude podporovať etických poradcov, bude im poskytovať tréningy, informácie, pomáhať pri riešení zložitých etických dilem a vytvárať komunikačné platformy na zdieľanie dobrej praxe.