Šikana, mobbing a nakoniec nútený odchod

  • 08.10.2020

V septembri médiá informovali o prípade bývalého vedúceho priestupkového oddelenia Okresného úradu v Trnave Petra Hamaďáka, ktorý sa dostal do konfliktu so svojou priamou nadriadenou. Neskôr musel svoju pozíciu opustiť.

Na základe podnetu pána Hamaďáka sa situáciou začiatkom roku 2020 zaoberala Rada pre štátnu službu, ktorá po preskúmaní podnetu konštatovala porušenie princípu efektívneho riadenia podľa článku 4 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rada identifikovala viaceré nedostatky pri riadení štátnych zamestnancov v oblasti prideľovania práce, zastupovania a komunikácie.

V rámci nápravných opatrení Rada odporučila služobnému úradu zohľadniť nedostatky vedúcej zamestnankyne v riadiacich schopnostiach pri jej služobnom hodnotení a preškoliť ju v oblasti komunikácie, poskytovania spätnej väzby, riadenia, vedenia ľudí a tímovej práce.

Viac sa dočítate v analýze na webe Rady alebo v článku na webe Aktuality.sk.