Seminár pre miestnu štátnu správu

  • 21.11.2018

Člen Rady pre štátnu službu Ctibor Košťál sa dňa 13.11.2018 zúčastnil na okresnom úrade v Banskej Bystrici seminára Miestna štátna správa v kontexte nového zákona o štátnej službe organizovanom Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. Súčasťou seminára bola prezentácia výskumných zistení týkajúcich sa vnímania zmien v oblasti štátnej služby zo strany prednostov a prednostiek okresných úradov. Okrem toho doc. Katarína Staroňová z FSEV UK prezentovala zistenia z výskumu služobných hodnotení v štátnej správe a ich význam pre slovenskú štátnu službu. Ctibor Košťál prezentoval zúčastneným prednostom a prednostkám činnosť Rady pre štátnu službu, jej právomoci a plány na najbližšie obdobie.