Seminár o etike a etických dilemách na UPJŠ

  • 11.11.2019

Daniela Zemanovičová a Maroš Paulini viedli dňa 6. novembra 2019 seminár o etike, etických dilemách a etickom kódexe pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na stretnutí s PhDr. Ondrejom Mitaľom z Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy prediskutovali aj možné formy ďalšej spolupráce.

 

Fotogaléria