Seminár - Aktuálne trendy vo vývoji štátnej služby

  • 16.05.2018

26.4.2018 sa členovia Rady, pracovníci sekretariátu rady a zástupcovia Sekcie štátnej služby a verejnej služby ÚV zúčastnili seminára „Aktuálne trendy vo vývoji štátnej služby“, ktorý viedla doc. Katarína Staroňová, PhD.  z Ústavu verejnej politiky Fakulty ekonomických a sociálnych vied.