Rokovanie s vedúcim štátnej služby Poľskej republiky

  • 11.02.2020

Dňa 4. februára 2020 sa predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady Mgr. Anna Ištoková zúčastnili na pracovnom rokovaní s Dobrosławom Dowiat-Urbański, Vedúcim štátnej služby, Lechom Antoni Kołakowski, podpredsedom Rady pre štátnu službu, pánom Krzystofom Banaśom, poradcom predsedu vlády Poľskej republiky, Tím pre medzinárodnú spoluprácu a etiku v odbore štátnej služby, pánom Jacekom Pawłowski, poradcom vedúceho kancelárie predsedu vlády, oddelenie pre systém riadenia a nástrojov v štátnej službe a ďalšími zástupcami poľskej strany. 
 
Nosnou témou rokovania bola vzájomná výmena poznatkov o systéme štátnej služby a špecifikách právnych úprav v jednotlivých krajinách. V priebehu rokovania boli prediskutované témy výberového konania, spôsob zaškolenia nových zamestnancov, fluktuácia, systém odmeňovania a vzdelávania štátnych zamestnancov. Obidve strany zhodnotili problematiku vytvárania pozitívneho obrazu štátnej správy a tým prilákania mladých ľudí do štátnej služby. V tejto súvislosti sa strany zhodli na dôležitosti prínosu spolupráce s univerzitami, ktoré vychovávajú budúce generácie možných štátnych úradníkov. Rokovania sa odohrávali v priateľskej atmosfére, ktorá podporila otvorenú a konštruktívnu diskusiu. 
 
V závere stretnutia zástupcovia oboch krajín vyjadrili presvedčenie o prospešnosti rozvoja vzájomnej spolupráce a výmene dobrej praxe v budúcnosti.

Fotogaléria