Rokovací poriadok

Rokovací poriadok určuje spôsob ako Rada pre štátnu službu rokuje a rozhoduje vo veciach patriacich do jej pôsobnosti.

Rokovací poriadok Rady pre štátnu službu
Dátum poslednej aktualizácie: 26.04.2018 18922