Rada zverejnila štúdiu o Vzdelávaní v štátnej službe

  • 07.06.2024

Rada pre štátnu službu v rámci svojich kompetencií vypracúva odborné štúdie k aplikovaniu princípov štátnej služby. Najnovšia odborná štúdia Rady sa zaoberá vzdelávaním štátnych zamestnancov v Slovenskej republike.

Odborná štúdia bola vypracovaná na základe stretnutí so štátnymi zamestnancami ústredných orgánov štátnej správy, ktorí sa profesne venujú vzdelávaniu štátnych zamestnancov. V štúdii sa venujeme nielen popisu aktuálneho stavu, vrátane mnohých výziev ktorým služobné úrady čelia, ale aj popisu súčasných trendov vo vzdelávaní v štátnej správe.  V ďalšej časti sa nachádza krátky diskurz troch centralizovaných vzdelávacích inštitúcii v Poľsku, Českej republike a vo Francúzsku.  Záverom Rada zhrnula svoje odporúčania v oblasti inštitucionalizácie a realizácie vzdelávania v podmienkach Slovenskej republiky.

Informácie môžu využiť tak služobné úrady, ako aj samotní štátni zamestnanci. Štúdia je dostupná na webstránke Rady.