Rada v médiách

Pri etickom líderstve vidí pätina zhoršenie

Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová napísali pre Hospodárske noviny komentár k téme etického líderstva, ktoré vímame ako dôležité z pohľadu presadzovania etických pravidiel na služobných úradoch. Upozorňujú aj na zistenie, že „ ...až 67 percent respondentov považuje trestanie porušovania etickýc...
31.10.2018

Etický kódex je iba začiatok

V Rade pre štátnu službu v súčasnosti spracovávame výsledky dotazníkového prieskumu o etike medzi štátnymi zamestnancami a informácie získané zo služobných úradov k téme etiky.​ Dotazníkový prieskum prebiehal v mesiacoch máj až jún 2018, pričom sme získali celkovo 5827 odpovedí, z toho momentálne...
27.08.2018

Štátni zamestnanci sa môžu zapojiť do tvorby etického kódexu

Zamestnanci môžu na webovej stránke zodpovedať otázky o etike, jej vnímaní a chápaní. Viac:  https://domov.sme.sk/c/20827941/statni-zamestnanci-sa-mozu-zapojit-do-tvorby-etickeho-kodexu.html#ixzz5Ga2DaLAV
29.05.2018
« 1 2

Dátum poslednej aktualizácie: 29.05.2018 18930