Rada v médiách

Vo Francúzsku sa posúvajú k prevencii

Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová napísali pre Hospodárske noviny komentár k téme o skúsenostiach z oblasti etiky v štátnej službe vo Francúzsku. Viac v článku tu: https://komentare.hnonline.sk/komentare-hn/1862221-vo-francuzsku-sa-posuvaju-k-prevencii  
23.01.2019

Pri etickom líderstve vidí pätina zhoršenie

Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová napísali pre Hospodárske noviny komentár k téme etického líderstva, ktoré vímame ako dôležité z pohľadu presadzovania etických pravidiel na služobných úradoch. Upozorňujú aj na zistenie, že „ ...až 67 percent respondentov považuje trestanie porušovania etickýc...
31.10.2018

Etický kódex je iba začiatok

V Rade pre štátnu službu v súčasnosti spracovávame výsledky dotazníkového prieskumu o etike medzi štátnymi zamestnancami a informácie získané zo služobných úradov k téme etiky.​ Dotazníkový prieskum prebiehal v mesiacoch máj až jún 2018, pričom sme získali celkovo 5827 odpovedí, z toho momentálne...
27.08.2018

Štátni zamestnanci sa môžu zapojiť do tvorby etického kódexu

Zamestnanci môžu na webovej stránke zodpovedať otázky o etike, jej vnímaní a chápaní. Viac:  https://domov.sme.sk/c/20827941/statni-zamestnanci-sa-mozu-zapojit-do-tvorby-etickeho-kodexu.html#ixzz5Ga2DaLAV
29.05.2018
« 1 2

Dátum poslednej aktualizácie: 29.05.2018 18930