Rada pre štátnu službu sa stala členom Európskej siete pre verejnú etiku

  • 23.02.2023

V polovici februára 2023 bola Rada pre štátnu službu prijatá do siete ENPE - Európskej siete pre verejnú etiku.

Cieľom siete je podporovať kultúru etiky vo verejnej správe, harmonizáciu pravidiel v tejto oblasti naprieč členskými krajinami Európskej únie a stať sa partnerskou organizáciou európskych inštitúcií v otázkach súvisiacich s témami integrity, transparentnosti a etiky vo verejnej správe.

Členstvo v ENPE poskytne Rade priestor čerpať zo skúseností ostatných členských organizácií a krajín a posilniť spoluprácu v prospech štátnej služby v Slovenskej republike.